Vítame Vás na stránke Projektovej kancelárie Vavro & Vavrová. Projektová kancelária vznikla v roku 1992. Dlhodobo poskytujeme služby pre investorov a dodávateľov stavieb spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch až po autorský a stavebný dozor. V rámci inžinierskej činnosti vykonávame tiež všetky administratívne úkony týkajúce sa zabezpečenia dokladov potrebných pre stavbu (majetko-právna príprava, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie …)

Našim cieľom je spokojný zákazník. Vstupné rokovania s investormi a odborné poradenstvo vykonávame bezplatne.

Projektová kancelária pozostáva z Ateliéru projektovania vodohospodárskych stavieb a Ateliéru projektovania architektúry, pozemných stavieb a interiéru. Sme skúsení odborníci s príslušným vzdelaním a s viac ako 20 ročnou praxou v danej oblasti.

Vodohospodárske stavby
  • Pitná a odpadová voda
  • Dažďová kanalizácia
  • Protipovodňové opatrenia
  • Územnoplánovacia dokumentácia
Architektúra a dizajn
  • Architektúra
  • Dizajn interiéru
  • Urbanizmus
Komplexné služby
  • Inžiniering (vybavenie dokladov pre stavbu)
  • Stavebný dozor
  • Príprava stavieb