• PROJEKTY ARCHITEKTÚRY A POZEMNÝCH STAVIEB
  • PROJEKTY INTERIÉRU
  • BEZPLATNÉ ODBORNÉ PORADENSTVO

Ponúkame individuálny prístup, nekonvenčné riešenia. Naším cieľom je precíznosť, spoľahlivosť a dôslednosť, zároveň sme pripravení za svoju prácu prebrať zodpovednosť v plnom rozsahu, svoj názor a rozhodnutia vieme obhájiť.

ING. ARCH. BEATA VAVROVÁ
Autorizovaný architekt

Mob: +421 (0)907 852983
beata.vavrova@centrum.sk