Vodohospodárske stavby
  • Pitná a odpadová voda
  • Dažďová kanalizácia
  • Protipovodňové opatrenia
  • Územnoplánovacia dokumentácia
Architektúra a dizajn
  • Architektúra
  • Dizajn interiéru
  • Urbanizmus
Komplexné služby
  • Inžiniering (vybavenie dokladov pre stavbu)
  • Stavebný dozor
  • Príprava stavieb