Vodohospodárske stavby
 • Pitná a odpadová voda
 • Dažďová kanalizácia
 • Protipovodňové opatrenia
 • Územnoplánovacia dokumentácia
Architektúra a dizajn
 • Architektúra
 • Dizajn interiéru
 • Urbanizmus
Komplexné služby
 • Inžiniering (vybavenie dokladov pre stavbu)
 • Stavebný dozor
 • Príprava stavieb

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

 • Liptovský Hrádok, Prekládka inžinierskych sietí pri vodojeme Celiny
 • Vavrišovo, Motel a prevádzkový objekt LUDOSS
 • Liptovský Mikuláš, Stavebné centrum K.R.T.
 • Liptovský Hrádok, Hotel F-Team, prevádzkový objekt Kovmax
 • Kvačany, Kanalizácia a ČOV
 • Kráľova Lehota, Kanalizácia a ČOV
 • Uhorská Ves, Kanalizácia a ČOV
 • Liptovský Ján, Rekonštrukcia ČOV SND
 • Liptovský Mikuláš, Yacht club Limar – časť
 • Liptovský Hrádok, Polyfunkčný objekt firmy Madacom
 • a mnoho ďalších menších stavieb, rodinných domov a chát…

STAVEBNÝ DOZOR

 • Liptovský Hrádok, Rekonštrukcia vodovodu Celiny
 • Nižná Boca, Rekonštrukcia strechy Ev kostola
 • Liptovský Hrádok, Prekládka inžinierskych sietí pri vodojeme Celiny
 • Liptovský Hrádok, Rekonštrukcia kanalizácie – časť
 • Liptovská Porúbka, Vodovod – časť
 • Liptovský Ondrej, Kanalizácia – časť
 • Liptovský Hrádok, Hotel F-Team, prevádzkový objekt Kovmax – časť
 • Liptovská Porúbka, Dom smútku
 • Kráľova Lehota, Kanalizácia a ČOV
 • Podtúreň, Kanalizácia a ČOV – časť
 • Liptovská Porúbka, Bytový dom 1 a 2
 • Pribylina, Kanalizácia a ČOV – časť
 • Svätý Kríž, Kanalizácia a ČOV – časť
 • Liptovské Kľačany, Prístavba a stavebné úpravy kultúrneho domu
 • Kráľova Lehota, PVE Čierny Váh, čistenie zaolejovaných priesakových vôd
 • Uhorská Ves, Kanalizácia a ČOV – časť
 • Dúbrava, Kanalizácia a ČOV
 • Malatíny, Nadstavba a stavebné úpravy budovy obecného úradu
 • Dúbrava, Protipovodňové opatrenia
 • Žiar, Splašková kanalizácia – časť
 • Svätý Kríž, Nadstavba bytových jednotiek nad škôlkou
 • Galovany, Splašková kanalizácia – časť
 • Jakubovany, Splašková kanalizácia – časť
 • Liptovská Porúbka, Splašková kanalizácia – časť
 • Liptovský Ján, Rekonštrukcia ČOV chaty SND
 • Závažná Poruba, Kanalizácia – časť
 • Jamník, Kanalizácia a ČOV – časť
 • Svätý Kríž, Nájomný bytový dom 1 a 2
 • a mnoho ďalších menších stavieb, rodinných domov a chát…