Vodohospodárske stavby
 • Pitná a odpadová voda
 • Dažďová kanalizácia
 • Protipovodňové opatrenia
 • Územnoplánovacia dokumentácia
Architektúra a dizajn
 • Architektúra
 • Dizajn interiéru
 • Urbanizmus
Komplexné služby
 • Inžiniering (vybavenie dokladov pre stavbu)
 • Stavebný dozor
 • Príprava stavieb

PITNÁ VODA

 • Liptovský Hrádok, Priemyselný park ELTEK VALERE
 • Liptovský Hrádok, Prekládka inžinierskych sietí pri vodojeme Celiny
 • Uhorská Ves, Priemyselný park ESOX
 • Liptovský Mikuláš, Priemyselný park Okoličné
 • Liptovská Anna, Napojenie nového VZ „Pod panelom“
 • Liptovský Hrádok, Úprava centra mesta Liptovský Hrádok
 • Liptovský Hrádok, Rekonštrukcia kaštieľa
 • Liptovský Mikuláš, Prívod vody Beňadiková (DUR)
 • Liptovský Mikuláš, Ul. Priemyselná
 • Liptovská Porúbka, Vodovod – časť
 • Liptovský Peter, Vodovod – časť
 • Liptovský Ondrej, Vodovod – časť
 • Bobrovec, Vodovod – časť
 • Liptovský Mikuláš, Rozšírenie vodovodu ul. Priehradná, Parková
 • Závažná Poruba, Vodovod – časť
 • Stará Ľubovňa, Obnova ul. Levočská
 • Mengusovce, Obnova prívodu do vodojemu
 • Ruská Voľa nad Popradom, Obnova vodovodu
 • Malatíny, Rozšírenie vodovodu
 • Pribylina, IBV medzi záhradami (DUR)
 • Beňadiková, IBV Záhrady (DUR)
 • Uhorská Ves, IBV Lokalita pri ihrisku“
 • Veterná Poruba, IBV
 • Kvačany, IBV
 • Spišská Sobota, IBV
 • Liptovský Hrádok, IBV Trávniky (DUR)
 • Liptovský Mikuláš, IBV Demänová (DUR)
 • Vavrišovo, Motel a prevádzkový objekt LUDOSS
 • Liptovský Hrádok, Hotel F-Team, prevádzkový objekt Kovmax
 • a mnoho ďalších vrátane vodných zdrojov a studní

ODPADOVÁ VODA

 • Lazisko, Sv. Kríž, Galovany, Kanalizácia a ČOV (DUR)
 • Východná, Kanalizácia a ČOV (DUR)
 • Lazisko, Splašková kanalizácia – časť
 • Kvačany, Kanalizácia a ČOV
 • Kráľova Lehota, Kanalizácia a ČOV
 • Podtúreň, Kanalizácia a ČOV
 • Ižipovce, Kanalizácia a ČOV
 • Veľký Lipník, Kanalizácia a ČOV
 • Konská, Kanalizácia a ČOV
 • Uhorská Ves, Kanalizácia a ČOV
 • Malatíny, Kanalizácia a ČOV (DUR)
 • Dúbrava, Kanalizácia a ČOV (DUR)
 • Ľubela, Liptovské Kľačany, Kanalizácia a ČOV (DUR)
 • Liptovský Mikuláš, Splašková kanalizácia prímestské časti Stošice, Andice, Benice
 • Liptovský Mikuláš, Splašková kanalizácia prímestské časti Iľanovo, Ploštín
 • Liptovský Hrádok, Priemyselný park ELTEK VALERE
 • Podtúreň, Odkanalizovanie priemyselnej zóny
 • Liptovský Hrádok, Úprava centra mesta Liptovský Hrádok
 • Liptovský Hrádok, Rekonštrukcia kaštieľa
 • Žiar, Splašková kanalizácia
 • Galovany, Splašková kanalizácia – časť
 • Závažná Poruba, Splašková kanalizácia
 • Liptovská Kokava, Splašková kanalizácia – časť
 • Liptovský Mikuláš, Čerpacia stanica za Luhami, rekonštrukcia
 • Jakubovany, Splašková kanalizácia – časť
 • Dúbrava, Splašková kanalizácia – časť
 • Liptovská Porúbka, Splašková kanalizácia – časť
 • Nová Baňa, Splašková kanalizácia – časť
 • Dúbrava, Splašková kanalizácia – časť a čerpacia stanica
 • Pribylina, IBV medzi záhradami (DUR)
 • Beňadiková, IBV Záhrady (DUR)
 • Uhorská Ves, IBV Lokalita pri ihrisku“
 • Veterná Poruba, IBV
 • Bobrovec, IBV (PS)
 • Kvačany, IBV
 • Spišská Sobota, IBV
 • Liptovský Hrádok, IBV Trávniky (DUR)
 • Liptovský Mikuláš, IBV Demänová (DUR)
 • Žiar, ČOV Třinecké Železárny
 • Liptovský Ján, Rekonštrukcia ČOV chaty SND
 • Vavrišovo, Motel a prevádzkový objekt LUDOSS
 • Liptovský Hrádok, Hotel F-Team, prevádzkový objekt Kovmax
 • a mnoho ďalších vrátane malých čistiarní odpadových vôd

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA, VSAKOVACIE SYSTÉMY, ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTOK

 • Liptovský Hrádok, Priemyselný park ELTEK VALERE
 • Uhorská Ves, Priemyselný park ESOX
 • Liptovský Mikuláš, Priemyselný areál ISO
 • Liptovský Hrádok, Úprava centra mesta Liptovský Hrádok
 • Ižipovce: Úprava toku
 • Liptovská Porúbka: Úprava toku
 • Vyšná Boca: Úprava toku
 • Pribylina, IBV medzi záhradami (DUR)
 • Beňadiková, IBV Záhrady (DUR)
 • Uhorská Ves, IBV Lokalita pri ihrisku“
 • Bobrovec, IBV (PS)
 • Veterná Poruba, IBV
 • Kvačany, IBV
 • Spišská Sobota, IBV
 • Liptovský Hrádok, Hotel F-Team, prevádzkový objekt Kovmax
 • Liptovský Mikuláš, Oprava BSP v TR 110/22 KV Liptovský Mikuláš
 • Liptovský Hrádok, IBV Trávniky (DUR)
 • Liptovský Mikuláš, IBV Demänová (DUR)
 • Liptovský Mikuláš, Protipovodňové opatrenia Hlboké
 • Liptovský Mikuláš, Protipovodňové opatrenia Ploštín
 • Liptovský Mikuláš, Protipovodňové opatrenia Vitálišovce 1
 • Liptovský Mikuláš, Protipovodňové opatrenia Ondrašová
 • Liptovský Mikuláš, Protipovodňové opatrenia Podbreziny
 • Liptovský Mikuláš, Protipovodňové opatrenia Bodice
 • Liptovský Mikuláš, Protipovodňové opatrenia Vitálišovce 2
 • Smrečany, Dažďová kanalizácia a ORL
 • Liptovský Mikuláš, Dažďová kanalizácia Podbreziny, čistenie dažďových vôd
 • Kvačany, Protipovodňové opatrenia
 • a mnoho ďalších vrátane lapačov ropných látok a vsakovacích systémov

VODOHOSPODÁRSKA ČASŤ ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH DOKUMENTÁCIÍ

 • Obec Ľubochňa
 • Obec Liptovský Trnovec
 • Obec Dúbrava
 • Obec Vlachy
 • Obec Bešeňová
 • Obec Liptovské Kľačany
 • Obec Kvačany
 • Obec Východná
 • Obec Liptovské Revúce
 • Mesto Liptovský Mikuláš